آخرین خبر/ شعرخوانی سیاسی رضا نریمانی باعث واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. بسیار معتقدند این اشعار به نحوی توهین به رئیس جمهور و انتقاد به راى مردم در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

این مداحی با این مضموم شروع شد: انقلاب امام سالم بود. انتخاب غلط فساد آورد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید