آخرین خبر/ گزارشی از حضور مردم در نماز جمعه این هفته را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید