آخرین خبر/ به دنبال تاییده گرفتن از مسئولین شورای نگهبان تا مهر تاییدیه محکم مردم بر اثبات انقلاب را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید