آخرین خبر/ پاسخ روحانی در مورد رویکرد ایران در صورت پیروزی رقبای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید