آخرین خبر/ چه کسی باید دستور CLEAR کردن آسمان کشور رو به سازمان هواپیمایی اعلام کند؟ دولت مسئولیتی در کلیر اعلام کردن آسمان ندارد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید