آخرین خبر/ پاسخ رئیس جمهور در مورد مذاکرات با امارات و احتمال جنگ بین ایران و آمریکا را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید