آخرین خبر/ روحانی: اینکه کار ما با مجلس آینده سخت میشه هنوز زوده که قضاوت کنیم. در همین مجلس دو سال است که تلاش میکنم وزارت بازرگانی تشکیل دهیم. مجلس آینده به هر شکلی باشه داور بین ما قانون اساسی است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید