فارس/ توضیحات روح الله زم از بازداشت در فتنه ۸۸ تا نحوه گرفتن ویزای فرانسه را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید