آخرین خبر/ خاطره سردار عراقی از زیارت های سردار سلیمانی از مزار شهید احمد کاظمی در ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید