اعتماد/ کاندیدای انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی که سیستم درست نباشد، ظلم رواج پیدا می کند و با عنوان کلی عدم التزام به اسلام به گروه بزرگی از افراد اتهام زنی می شود.

مجید انصاری، کاندیدای انتخابات یازدهمین مجلس، گفت: آیا این درست است که صدها نفر که از افراد ثبت نامی از جمله جوانان برومند، زنان تحصیلکرده، انسان های شایسته که ریسک کرده اند و در این زمستان سرد مردم سالاری به میدان آمده اند با عنوان عدم التزام به اسلام کنار گذاشته شوند؟ لذا من اعلام خطر می کنم و به شورای نگهبان و به کسانی که دلسوز نظام هستند هشدار می دهم که مسدود و محدود کردن، به واگرایی می انجامد. اگر از صدای علی مطهری که با صراحت و شجاعت به بیان نظرات و انتقادات خود می پردازد می ترسید و این صدا را با نظارت استصوابی و با تهمت به عدم التزام به اسلام خاموش می کنید نباید توقع داشته باشید در حوادث آبان عده ای در خیابان ها فریاد نزنند و از کوره در نروند و درشت گویی نکنند. چرا افرادی همچون دکتر صادقی و زنان شایسته ای را که نارسایی ها را بیان می کردند را رد کردید؟ چرا با عناوین کلی با حیثیت افراد بازی می شود؟ مجلس محل شنیدن صدای همه مردم است.

به گزارش اعتمادآنلاین، وی با اشاره به اینکه عده ای دانسته یا ندانسته راهی را در پیش گرفته اند که نتیجه اش براندازی در دراز مدت یا میان مدت است، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی عبارت است از جمهوریت و اسلامیت، وقتی که نظام در گود جمهوریت از محتوا، تهی و تضعیف گردید، این یک حرکت براندازانه است حال با هر نیتی که باشد. مردم اگر از حکومت فاصله بگیرند، نمی توان مانع خطرات شد. مگر در سال 57، مردم ما در برابر رژیم تا دندان مسلح شاه با دست خالی در برابر گلوله پیروز نشد، چرا ما از تجربیات گذشته استفاده نمی کنیم و تجربیات را هدر می دهیم؟

نیروی نظامی قدرتمند زمانی کارآیی داردکه همه ملت پشتیبان آن باشند

انصاری ادامه داد: من خواهان و پشتیبان نیروهای مسلح قوی هستم و زمانی که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم را به عهده داشتم با همکاری دوستانمان برای تقویبت بنیه دفاعی بخصوص در زمینه تولیدات دانش بنیان از قبیل صنعت هوایی و ... بودجه خوبی تخصیص دادیم اما موشک و نیروی نظامی قدرتمند زمانی می تواند بخوبی از ایران دفاع کند که همه ملت پشتیبان آن باشند. نیروهای مسلح زمانی می توانند کنار مردم باشند و مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جایگاهی بالاتر از حزب، جناح و دسته و گروه قرار بگیرند و قلب آن ها برای همه اقشار مردم و احزاب بتپد. ما خواهان سپاه و نیروهای مسلح قدرتمندی از این دست هستیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید