آخرین خبر/ روایت امیر پوردستان از استفاده نیروهای ارتش برای تشکیل تیپ مالک اشتر به دستور سردار سلیمانی برای مقابله با جبهه تکفیری را ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید