آخرین خبر/ گزارش صدا و سیما از دادگاه روح الله زم را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید