آخرین خبر/ فائزه هاشمی با انتقاد به نحوه عملکرد اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبی مسیر خود را باید بپیماید اما ما اصلاح طلبان از مسیر قول و قرار خود با مردم خارج شده ایم. وی ادامه داد: ما که میگیم امریکا دشمن ماست و در پی ضربه زدن است نباید بگوییم چرا ما را تحریم دارویی کردی بلکه باید سیاست ها را به واسطه افراد کاربلد تغییر بدهیم و منافع خودمان را از دهان ابرقدرت ها بیرون بکشیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید