آخرین خبر/ ارتباط تصویری با ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید