آخرین خبر/ صحبت های کدخدایی در مورد استقبال مردم در انتخابات را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید