تابناک/ حسین الله‌کرم، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: معتقدم رئیس مجلس آینده از میان نمایندگان تهران انتخاب خواهد شد، چون نمایندگانی که از تهران و مشهد به مجلس راه پیدا می‌کنند، به نوعی از تهران تبعیت می‌کنند حال آنکه در دوره قبل این طور نبود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید