اعتماد/ عراقچی، معاون وزیر امور خارجه پس از نشست کمیسیون مشترک برجام: اعلام شد، آماده انجام تعهدات هستیم به شرط اینکه انتظارات ایران از برجام رعایت شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید