آخرین خبر/ سنگ تمام وزیر دفاع در تولید مواد ضد عفونی کننده و ماسک های بهداشتی برای مقابله با کرونا را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید