آخرین خبر/ فعالیتی که امروز با قدرت توسط رسانه های خارجی انجام می شود حکایت از ماموریتی جدید برای ایجاد وحشت در بین مردم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید