آخرین خبر/ جزئیات طرح فاصله اجتماعی از زبان رئیس جمهور را باهم می شنویم.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید