آخرین خبر/ تایم لپس دیدنی از برپایی نقاهتگاه ارتش برای مقابله با کرونا در 48 ساعت را ببینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید