خبرآنلاین/ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهوری تاکید کرد که ویدئو کنفرانس‌های روحانی به فرصتی برای هم اندیشی شفاف و تخصصی با صاحب‌نظران بدل شده است.

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به ویدئوکنفرانس‌های رییس‌جمهور با متخصصان نوشت: «ویدئو کنفرانس‌های رییس‌جمهور به فرصتی برای هم‌اندیشیِ شفاف و تخصصی با صاحبنظران بدل شده؛ گفت‌وگوهایی که تصمیم‌سازی را کم‌خطاتر و حکمرانی در بحران را کیفیت می‌بخشد. گفت‌وگوی امروز روحانی با پزشکان متخصص، نمونه‌ای از این تجربه است، دیدنش را در تلویزیون از دست ندهید.»