آخرین خبر/ جلسه مجازی فرماندهان ارتش سپاه و نیروی انتظامی برای بررسی عملکرد نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا را میبینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید