فارس/ سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه این روزها، آنهایی که می‌توانند به کمک بیماران بیایند، این فرصت را از دست ندهند و از همه مردم عزیز برای کمک به نجات بیماران دعوت می‌کنم.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از همه مردم برای کمک به بیماران دعوت کرد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

امروز دوشنبه، اهدای خون در مرکز اهدای خون وصال برای کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های آن.

با وجود شرایط ویژه این روزها، آنهایی که می‌توانند به کمک بیماران بیایند، این فرصت را از دست ندهند و از همه مردم عزیز برای کمک به نجات بیماران دعوت می‌کنم.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید