فارس/ تحریم دارویی در شرایط کرونایی برای ایرانیان موضوع جدیدی نیست و این غرض‌ورزی آمریکایی‌ها به چهل سال قبل برمی‌گردد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید