جام جم/ حدادیان گفت: حاج قاسم سلیمانی نمیذاشت و نمیخواست معروف شود

وی در این باره تصریح کرد برایشان همایش گرفتیم، گفت نمی‌آیم و تعطیل کنید!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید