آخرین خبر/ خاطره شنیدنی دکتر شهریاری نماینده زاهدان از مکالماتش با عبدالمالک ریگی را مشاهده کنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید