آخرین خبر/ خاطره ای از علاقه سردار سلیمانی به هم صحبتی با جوانانی که راه او را قبول نداشتند.

حاج‌قاسم می‌گفت: فقط حزب‌اللهی‌ها را به دیدارم نیاورید؛ آن جوانی که من را قبول ندارد را هم بیاورید.