باشگاه خبرنگاران/ مکالمه بی‌سیم بین شهید احمد کاظمی و غلامعلی رشید که برای هماهنگی پیش از آغاز عملیات فتح خرمشهر برقرار شده بود، منتشر شده است.

در لحظات پر التهاب فتح خرمشهر در دوران دفاع مقدس، احمد کاظمی به وسیله بی‌سیم مکالمه‌ای با سردار غلامعلی رشید فرمانده وقت قرارگاه فتح برقرار کرد. این مکالمه در زمانی برقرار شد که نیروها منتظر شروع عملیات بودند و حسین خرازی پشت خاکریزی که منتهی به خرمشهر می‌شد، همراه با تیپ امام حسین (ع) مستقر شده و منتظر هماهنگی بودند.