صدا و سیما/ کمک‌های محرمانه مستقیم حاج قاسم سلیمانی به غزه در بیانات رهبر انقلاب و زیاد نخاله فلسطینی را می بینید.