مهر/ علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر درباره نقش حاج قاسم سلیمانی در منطقه میگوید: ملت های مظلوم منطقه مثل یمن، عراق، سوریه و ... تمامیت ارضی خود را مرهون حاج قاسم‌اند.