مهر/ منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: فردی باید در رأس امور مجلس یازدهم قرار گیرد که تفکری فساد ستیز داشته باشد و برای مبارزه با فساد تلاش کند تا دست مفسدین اقتصادی از منابع مردم کوتاه شود.

زهره الهیان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با مهر در تشریح ویژگی های ریاست مجلس اظهارداشت: «مجلس یازدهم پس از گام دوم و چهل سالگی انقلاب اسلامی به عنوان نخستین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌گردد. مجلسی متشکل از نیروهای انقلابی، جوان و متخصص که به ریاستی جهادی و انقلابی نیازدارد تا مجلسی را که از جایگاه اصلی خود خارج شده بود، به جایگاه اصلی و پر اقتدار خود بازگرداند.»

زهره الهیان، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم عنوان کرد: «مجلس یازدهم، نخستین مجلسی است که پس از گام دوم و در چهل سالگی انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد بنابراین اهمیت بسیاری در مسیر پیش‌برد اهداف نظام و همچنین هموار کردن مسیر به سوی تمدن نوین اسلامی دارد.»

وی افزود: «مجلس یازدهم متشکل از نمایندگانی با رویکرد انقلابی، جوان و متخصص در حوزه‌های مختلف است. به‌طورحتم چنین مجلسی به ریاستی توانمند برای هدایت و در رأس امور قرارگرفتن نیازدارد.»
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بر این باور است که ریاست مجلس ملزم به فردی با رویکردی انقلابی با برنامه تحول است تا بتواند مجلس را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

الهیان همچنین خاطرنشان کرد: «به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس شورای اسلامی می‌بایست در رأس امور باشد متاسفانه مجلس دهم، جایگاه و اقتدار اصلی را دارا نبود و رأس امور آن با نزول همراه بود.»

وی تصریح کرد: «مجلس، باید به رأس امور و جایگاه با اقتدار خود بازگردد. لازمه بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود، انتخاب ریاستی با رویکردی انقلابی و تفکری جهادی است. همچنین فردی باید در رأس امور مجلس یازدهم قرار گیرد که تفکری فساد ستیز داشته باشد و برای مبارزه با فساد تلاش کند تا دست مفسدین اقتصادی از منابع مردم کوتاه شود.»