فارس/ کارشناس تلویزیون دولتی ترکیه درباره صادرات سوخت ایران به ونزوئلا گفت: ایران با جدیت بر سر حرف خود ایستاده و اعلام کرده کشتی‌های ما به ونزوئلا خواهد رسید و به هرگونه اقدامی پاسخ خواهیم داد.
ونزوئلا و ایران حق دارند هرطور که میخواهند با یکدیگر تجارت کنند.