صبح نو/ ویدئویی زیبا از بالگرد AH1J نان تاو هوانیروز سپاه را ببینید.