خبرآنلاین/ اینفوگرافیک زیر نگاهی به فعالیت های سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه از زمان انتصابش دارد.

به گزارش خبرآنلاین، فروردین ماه سال گذشته بود که موسوی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه انتخاب شد. وی پیش از این مدیرکل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه بود.

اینفوگرافیک زیر نگاهی به فعالیت های وی در طول این یکسال دارد: