صدا و سیما/ حجت الله سلطانی در مصاحبه با هیسپان تی وی: امروز روزی ویژه برای تمام دنیاست. زیرا امروز به جهانیان احترام به قراردادهای بین المللی، بویژه حق تجارت آزاد و عبور و مرور آزاد و کشتیرانی آزاد در دریاها برای همه کشورهای دنیا نشان داده شد. امروز روز پیروزی بود.

این احترام به قراردادهای بین المللی، حقوق بین الملل و حق انتخاب آزاد ملت ها، جهان را برای همگان امن تر کرد. اینگونه روابط بین کشورها بیش از پیش می تواند تقویت شود.