تسنیم/ ویدئویی قدیمی از هشدار رهبر انقلاب به مسئولان را میبینید.