آخرین خبر/ نمایندگان پارلمانی در کشورهای دیگر چه اطلاعاتی را باید شفاف بیان کنند؟ چرا شاخص های شفافیت پارلمانی هنوز در کشور ما محقق نشده است؟ بخش هایی از مستند خانه در تاریکی با موضوع اهمیت شفافیت در مجلس شورای اسلامی را ببینید.