مهر/ مشاور رئیس‌جمهور گفت:‏ امیدوارم یکسال آینده نشان دهد که سران فعلی سه قوه چنان موقعیت شناسند که می‌توانند وقتی در مسند مسئولیت نشستند مؤمنانه با یکدیگر رفاقت کنند.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در حساب توئیتری خود خطاب به سران قوا نوشت: «‏امیدوارم یک‌سال آینده نشان دهد که سران فعلی سه قوه چنان موقعیت شناسند که می‌توانند در دوره انتخابات، جانانه با یکدیگر رقابت کنند و آنگاه که در مسند مسئولیت نشستند مؤمنانه با یکدیگر رفاقت کنند.»
وی در بخش دیگری از توئیت خود گفت: «مردم را نا امید نکنیم و در دوران سختی، جامعه را قطبی نسازیم. قدرت ما در گرو وحدت ماست.»