خبرآنلاین/نگاهی به حوزه انتخابیه اعضای هیات رئیسه مجلس حکایت از آن دارد که از لیست ۳۰ نفره تهران ۳ نفر موفق به راهیابی به هیات رئیسه مجلس در سال اول شده اند.

هیاهوها بر سر انتخابات هیات رئیسه مجلس یازدهم بالاخره در هشتم خردادماه به پایان رسید و ترکیب یک ساله ۱۲ کرسی مهم پارلمان مشخص شد. انتخاباتی که حکایت از آن داشت قالیبافی ها و پایداری ها قرار است در یک سال پیش رو حضوری پررنگ در هیات رئیسه داشته باشند.

اما سهم استان ها از هیات رئیسه مجلس یازدهم چقدر بوده است؟ نگاهی به اسامی راهیافتگان به سکوی هیات رئیسه مجلس نشان می دهد که ۲ نماینده تهران در کنار محمدباقر قالیباف سرلیست تهران مجوز ورود به هیات رئیسه را بدست آورده اند. دو نماینده ای که از قضا از چهره های سیاسی نزدیک به قالیباف تعریف می شوند.

استان اصفهان و آذربایجان شرقی هم هرکدام دو سهم از کرسی های هیات رئیسه را به خود اختصاص داده اند.

استان های قم، مرکزی، خراسان رضوی، اردبیل و مازندران نیز از انتخابات هیات رئیسه مجلس دست خالی بیرون نیامده اند و هرکدام یک صندلی را به دست آورده اند.