باشگاه خبرنگاران/ سه رقیب ریاست جمهوری دیروز و رؤسای سه قوه ایرانِ امروز؛ این ویدئو را ببینید.