فارس/ نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها باید واقعیت‌های اقتصادی کشور بیان شود که الزاماً این موضوعات باید در جلسه غیرعلنی مطرح شود.

الیاس نادران در ادامه جلسه علنی (یکشنبه) پارلمان، در جریان قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد وضعیت اقتصادی کشور در تذکر آیین نامه‌ای اظهار داشت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها باید واقعیت‌های اقتصادی کشور بیان شود که الزاماً این موضوعات باید در جلسه غیرعلنی مطرح شود تا نمایندگان نیز بتوانند اظهار نظر کنند و برای حل مشکلات تصمیم گیری شود.

وی از علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خواست که قرائت و بررسی این گزارش را به جلسه غیرعلنی روز سه شنبه موکول کند و گفت: حرف‌های شیک و روزنامه‌ای به درد حل مشکلات اقتصادی نمی‌خورد.

بر این اساس علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: برای روز سه شنبه دوستان دیگری هم دعوت شده‌اند، آقای قاسمی از مرکز پژوهش‌ها نیز در جلسه غیرعلنی همراه با وزرا نظرات خود را بیان می‌کند.