آخرین خبر/ روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: پس از ۱۰۰ روز درگیری با کرونا در شرایط خوبی هستیم.

وی افزود: اگرچه در برخی از استان‌ها شرایط سخت تر است، اما با کمک مردم از این شرایط نیز عبور می‌کنیم.