جماران/ واکنش امام خمینی(ره) به تعابیر تمجید آمیز آیت‌الله مشکینی در مورد ایشان را ببینید.