آخرین خبر/ پاسخ موسوی در مورد امکان ارسال محموله های بیشتر به ونزوئلا را ببینید.