صبح نو/ گزارش از روی عرشه شناور گشتی ونزوئلایی درباره ورود پنجمین نفتکش ایرانی به آبهای این کشور را ببینید.