تسنیم/ ورود پنجمین نفتکش ایرانی به آبهای ونزوئلا را مشاهده کنید.