باشگاه خبرنگاران/ معاون سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور، آمادگی کافی دارد تا مرحله دوم انتخابات مجلس را الکترونیکی انجام دهد.

جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه اظهار کرد: وزارت کشور با توجه به ظرفیت های مناسب، آمادگی کافی دارد تا مرحله دوم انتخابات مجلس را به صورت تمام الکترونیک انجام دهد.

او بیان کرد: پیشنهاد "برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک" را به شورای نگهبان ارسال کردیم و وزیر کشور هم این درخواست را در مجلس اعلام کرد؛ اما در حال حاضر منتظر هستیم تا شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در صورت موافقت شورای نگهبان، دور دوم انتخابات مجلس را به صورت تمام الکترونیک و آزمایشی برگزار کرده و اگر مشکل فنی هم رخ داد آن را برای سال ۱۴۰۰ رفع می کنیم تا بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را هم تمام الکترونیک برگزار کنیم.