تسنیم/ روایت ذوالنور از تخریب های صورت گرفته در آبان‌ ماه ۹۸ را ببینید.