تسنیم/ سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس یازدهم خبر داد.

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در یازدهمین دوره مجلس، گفت: فرم‌هایی برای تعیین اولویت‌های نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون‌های تخصصی طراحی شده که از روز گذشته در اختیارشان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: قرار شده نمایندگان براساس علایق، مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی پیش از دوره نمایندگی و نیز سابقه عضویت در کمیسیون مربوطه در ادوار گذشته، فرم‌ها را تکمیل و در اختیار شعب پانزده‌گانه قرار دهند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: پس از اینکه نمایندگان فرم‌ها را تکمیل کرده و به شعب تحویل دادند، امتیازات نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌ها، طبق مواردی که قبلا تعیین شده، مشخص می‌شود و هرکدام از نمایندگان که بیشتری امتیاز را برای عضویت در هر کمیسیون کسب کنند، حائز شرایط عضویت شناخته شده و در کمیسیون مربوطه عضو می‌شوند.

فرهنگی ادامه داد: تاکنون اغلب نمایندگان فرم‌ها را تکمیل کرده و در اختیار شعب قرار داده‌اند، که پس از بررسی در جلسات شعب و تعیین امتیازات، اعضای کمیسیون‌ها مشخص می‌شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ادامه روند تکمیل فرم‌ها برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و امتیازبندی‌ها، اعضای کمیسیون‌ها تا اواخر هفته آینده مشخص و کمیسیون‌ها نیز تشکیل می‌شود.